Norwegian

CV English               CV Dutch               CV Korean               CV German                CV Norwegian       CV Lithuanian


Abram Bezuijen, f 1966, studerte orgel hos Hr. Arie J. Keijzer og piano hos Hr. Frans van Hoek, begge deler ved Rotterdams Konservatorium. I 1990 fikk han sitt diplom i hovedfag orgel (bachelor med pedagogikk) og i 1991 solistdiplom (master). Mellom 1990 og 1992 var han organist på det historiske orgelet i Dirksland (NL). I 1992 ble Bezuijen ansatt som organist i Høyanger (Norge). Siden har han fordypet seg i Norsk orgellitteratur, og i 1995 spilte han inn sin andre CD-plate, ”Norwegian Composers”. Under Olav-festdagene i Trondheim i 1996, fremførte han Bachs ”Goldbergvariasjoner” på barokkorgelet i Nidarosdomen. I 1997 mottok han et stipend fra ”Fond for utøvende kunstnere”, som ble brukt til videre studier hos Professor Harald Vogel i Tyskland.


Abram Bezuijen konserterer både i Norge og utlandet, og fra spillet hans er det gjort både radio- og cd-opptak, bl.a. cd-en med Bach’s ”Goldbergvariasjoner”. Bezuijen har vært solist med flere ensembler og orkestre, bl.a Trondheimsolistene og Minsk Kammerorkester i bl.a. Poulencs g moll, Rheinberger og samtidsmusikk. Han har også spilt mye kontinuo.


Siden 1997 har Abram Bezuijen vært ansatt som organist i Haug kirke i Øvre Eiker, og siden 2004 er han kunstnerisk leder for Eiker Musikkfestival. Abram fremførte bl.a. J.S. Bachs samlede orgelverker fordelt over 20 konserter, på det vakre Ahrend-orgelet i Haug kirke. Som orgelkonsulent har han hatt ansvar for flere orgelprosjekter


Abram ble tildelt følgende priser:

* 2001 - Lions kulturpris

* 2006 - Øvre Eiker kommunes kulturpris

* 2010 - Ildsjelprisen

* 2011 - Rotary - Paul Harris award


* 2007 - 2018 Medlem av Fagråd for kirkemusikk i Tunsberg bispedømme (bl.a. behandling av orgelsaker)

* 2010 - 2014 Leder av det Norske Orgelselskap

* 2020 -         Styremedlem i Norsk Orgelkonsulent forening
Abram BezuijenCopyright  © All Rights Reserved, 2024