Continuo

Kontinuo spilling: Det vil være mulig å spille konsert på få dagers varsel, noen program på dagen som f.eks. Messias, Juleoratorium og Johannespasjon, eller kantater.G.F. Händel  Messiah:

J.S. Bach  Weihnachtsoratorium

07.12. 2002 - Kongsberg

09.12. 2000 – Nesbyen

03.12. 2004 - Kongsberg

10.12. 2000 – Flå

09.12. 2006 - Kongsberg

10.12. 2000 – Rødberg

05.12. 2009 - Kongsberg

08.12. 2001 – Kongsberg - I,II,III,VI

12.10. 2010 - Hokksund

06.12. 2003 – Kongsberg

27.11. 2010 - Vikersund

03.12. 2005 – Kongsberg

28.11. 2010 - Vikersund

04.12. 2010 – Kongsberg

03.12. 2011 - Kongsberg

01.12. 2012 – Drammen

05.12. 2012 - Oslo (Paulus kirke)

05.01. 2014 - Hole på Ringerike

06.12. 2012 - Oslo (Paulus kirke)

14.12. 2014 - Hokksund - I,II,III     (conductor)

07.12. 2013 - Kongsberg          (conductor)

08.01. 2017 - Hokksund - IV,V,VI  (conductor)

08.12. 2013 - Hokksund           (conductor)


19.01. 2015 - Kongsberg


08.02. 2015 - Horten


11.02. 2015 - Larvik


05.12. 2015 - Kongsberg          (conductor)


26.10. 2019 - Sandefjord

04.12. 2022 - Vestfossen
J.S. Bach

Johannes Passion

2007, 2013, 2014, 2016

J.S. Bach

Mattheus Passion

2001, 2015, 2019 / 2019

J.S. Bach

Kantata, 51, 84, 9 and more


J. Haydn

Schöpfung

2003, 2013, 2020

J. Haydn

kleine orgelmesse

many times

W.A. Mozart

Requiem

2010, 2019, 2022

G. Monteverdi

Maria Vesper

2005

G.F. Händel

Dettingen Te Deum

2017

G.F. Händel

Coronation Anthems

2019

and many other works
Kisteorgel til leie: 

bygget av Wim de Jong i 1980

kan leies til konserter


Holpijp 8'

Fluit 4'

Principal 2'


415' - 440' - 465' Hz


Ta gjerne kontakt per e post:     post@abram.no