Geilo

Abram Bezuijen

concertorganist

Abram Bezuijen har vært brukt som orgelkonsulent / rådgiver i flere orgelsaker siden 1996.

Abram er medlem iGeilo Kultur kyrkje


Geilo kulturkirke - nytt orgel, Rieger Orgelbau, (II/P 23 st)

Kontrakten med meg som orgelkonsulenten ble undertegnet i 2010. Etter noen års hvile kom orgelkomiteen i gang igen og saken ble lyst ut på doffin. Som arbeidsverktøy ble TendSign brukt, al kommunikasjon med orgelbyggere gikk over denne plattformen. 10 orgelbyggere meldte sin interesse og 4 orgelbyggere ble plukket ut for videre deltagelse etter en god prosess. Alle fire orgelbyggerne besøkte kirken og kom med et anbud. Orgelkomiteen besøkte aktuelle instrumenter av alle de fire orgelbyggere.

Fortsatt gikk all korrespondanse via TendSign og etter en vekting hvor det til dels sto veldig likt mellom to orgelbyggere. Geilo ligger så pass til at det kan bli svært kalt om vinteren, samtidig som arbeidskirken blir brukt hver dag. Det betyr at det er ekstreme klimatologiske utfordringer for det nye orgelet. Dette ble lagt stor vekt på i konkurransen og gitt poeng for erfaring med lignende klimatologiske prosjekter.

Til slutt var det Rieger orgelbau som fikk oppdraget. Rieger scoret veldig høyt med design på det nye orgelet samt med erfaring i å bygge i kirker / konsertsal med utfordrende klimatologisk miljø.

Vi gratulerer Geilo med beslutningen og ser frem til et fint tilskudd til den Norske Orgelparken. 

 
 
 
 
 

Copyright  © All Rights Reserved, 2018