Geilo

Geilo Kultur kyrkje


Geilo kulturkirke - nytt orgel, Rieger Orgelbau, (II/P 23 st)

Kontrakten med meg som orgelkonsulenten ble undertegnet i 2010. Etter noen pause år kom orgelkomiteen i gang igjen og saken ble etter hvert lyst ut på Doffin. Som arbeidsverktøy ble TendSign brukt, all kommunikasjon med orgelbyggere gikk over denne plattformen.

 

10 orgelbyggere meldte sin interesse og 4 orgelbyggere ble plukket ut for videre deltagelse.

Alle fire orgelbyggerne besøkte kirken og kom deretter med anbud.

Orgelkomiteen besøkte aktuelle instrumenter av alle disse fire orgelbyggere.

Geilo ligger så pass til at det kan bli svært kalt om vinteren, samtidig som arbeidskirken blir brukt hver dag. Det betyr at det er ekstreme klimatologiske utfordringer for det nye orgelet. Dette ble lagt stor vekt på i konkurransen. Til slutt var det Rieger orgelbau (Østerrike) som fikk oppdraget. Rieger scoret veldig høyt med design på det nye orgelet samt med erfaring i å bygge i kirker / konsertsal med utfordrende klimatologiske omstendigheter.

Vi gratulerer Geilo med beslutningen og ser frem til et fint tilskudd til den Norske Orgelparken


Planlagt innvielse: advent 2021, men pga Corona kan det hende vi utsetter innvielsen til 2022. 


 

Copyright  © All Rights Reserved, 2021