Geilo

Geilo Kultur kyrkje


Geilo kulturkirke - nytt orgel, Rieger Orgelbau, (II/P 23 st)

Kontrakten med meg som orgelkonsulenten ble undertegnet i 2010. Etterhvert ble det noen års pause i prosessen, for så å komme igang igjen og saken ble etter hvert lyst ut på Doffin. Som arbeidsverktøy ble TendSign brukt, all kommunikasjon med orgelbyggere gikk over denne plattformen.

 

10 orgelbyggere meldte sin interesse og 4 orgelbyggere ble plukket ut for videre deltagelse.

Alle fire orgelbyggerne besøkte kirken og kom deretter med anbud.

Orgelkomiteen besøkte aktuelle instrumenter av alle disse fire orgelbyggere.

Geilo ligger så pass til at det kan bli svært kalt om vinteren, samtidig som arbeidskirken blir brukt hver dag. Det betyr at det er ekstreme klimatologiske utfordringer for det nye orgelet. Dette ble lagt stor vekt på i konkurransen. Til slutt var det Rieger orgelbau (Østerrike) som fikk oppdraget. Rieger scoret veldig høyt med design på det nye orgelet samt med erfaring i å bygge instrumenter i både kirker / konsertsal med ekstreme utfordrende klimatologiske omstendigheter.

Orgelet vil få et nokså klassisk hovedverk som lener seg til det romantiske, svellverket fortsetter denne linjen godt inn i romantikken. Et instrument som vil favne bredt musikalsk.

Vi gratulerer Geilo med beslutningen og ser frem til et fint tilskudd til den Norske Orgelparken


Ferdigstilling: 10.12.2021, men pga Corona ble innvielsen utsatt til palmesøndag 2022.


Copyright  © All Rights Reserved, 2021