Concerts19

 

Concerts 2019 - other years

 

 

* the Nordic Organduo Park, Bezuijen

 

 

* 3B Barokk Bennett, Braaten, Bezuijen

 

 

 

09.01.19 kl. 19.00

Konnerud kirke, Drammen

Bach konsert 17 Flentrop II/P 27 st

10.01.19 kl. 19:00

Sande kirke

Bach konsert 17 Ryde-Berg II/P 20 st

12.01.18 kl. 19.00

Hønefoss kirke

Mozart Requiem v/ Ringerike Vocalis

13.01.18 kl. 19.00

Hole kirke

Mozart Requiem v/ Ringerike Vocalis

28.01.18 kl. 09.00

Svenske Margaretha kyrkan, Oslo

Organ recital

 

 

 

03.03.19 kl. 19.00

Haug kirke, Hokksund

* Urfremførelse bl.a. Gisle Kverndokk

17.03.19 kl. 19.00

Eidsberg kirke

* Ryde-Berg II/P 25 st.

00.03.19 kl. 19.00 (UTSATT)

Sarpsborg kirke

*

00.03.19 kl. 19.00 (UTSATT)

Haugesund kirke

*

 

 

 

26.04.19 kl. 19.00

Vestfossen kirke

Bach: Matteus passion, Conductor

 

 

 

25.06.19 kl. 19.30

(DK) Mariager kirke

* Aubertin orgel (2010) III/P 46 st.

28.07.19 kl. 19.00

Ålesund kyrkje

* Jørgensen/Rieger V/P 71+22 (93) st

10.08.19 kl. 1?.00

(LT) Vilnius, Church of St. Casimir

Bach: Matteus passion, Conductor

 

 

 

25.08.19 kl.

Stavanger Cathedral

* Reil organ III/P 56 st

 

 

 

22.09.19 kl. 19.00

Frogner kirke, Oslo

* med forbehold om turne støtte

 

 

 

06.10.19

Opptatt

Opptatt

 

 

 

19.10.19 kl. 19.00

Bergen Domkirke

* med forbehold om turne støtte

 

Abram Bezuijen

 

 

Copyright © All Rights Reserved, 2019