brukte orgler

Brukte instrumenter:

 

Siden jeg har et stort nettverk i inn- og utlandet, kommer jeg regelmessig over fine brukt instrumenter som må selges pga at kirkene rives eller ombygges. Flere av disse vil med noen tilpasninger for å tåle det Norske klimaet, være et bra alternativ her til lands. Flere instrumenter fungerer også godt som kororgel med f.eks. 7 stemmer. Per dags dato er det til salgs flere instrumenter fra annerkjente orgelbyggere, bygget på 1970, -80 eller 90 tallet. Dette er et rimeligere alternativ, og i mange tilfeller billigere enn et elektronisk orgel.

Det finnes flere instrumenter som jeg kan gå god for, fra kun 3 stemmer - opp til 30 stemmer.

 

Jeg er verken forhandler, agent eller orgelbygger, men er konsulent / rådgiver for kirkelige fellesråd / riksantikvaren / biskopen. Som medlem i Norsk Orgelkonsulent forening er vi forpliktet til å følge foreningens etiske normer. Det er oppdragsgiver (Fellesrådet) som betaler meg for den jobben jeg gjør.

 

Se noen brukte instrumenter her

 

Ta gjerne uforpliktende kontakt

 

 

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved, 2016